Alege limba romana english
Human resources
Șef Birou: Adela-Diana Stancu
Oana Sabina Agarici (Concediu creștere copil) 
Inspector de specialitate: Mirela Ionescu
Inspector de specialitate: Ana-Maria Ureche
Consilier Juridic: Nicoleta - Claudia Popa 
 
Compartiment Audit Public Intern

Auditor: Robert-Claudiu Pașancu 

Compartiment Secretariat Literar
Consultant artistic: Maria-Alexandra Mihăilă
 
Biroul Marketing, Comunicare și Management Educațional
Șef birou: Anca Scurtu 
Consultant artistic: Alina-Elena Dobrinescu-Grigore
Referent de specialitate: Daniela Cristina Florea
Referent de specialitate: Corina Alexandra Petrache
Secretar: Felicia Camelia Lăcătuș
Referent: Mariana Suciu
 
Birou Organizare Spectacole
Referent: Ana Petrea
Referent: Camelia Sîrbu
Supraveghetor sală: Cucu Estera-Constanța
Controlor bilete: Mihaela Lioara Vlădescu
 
Compartiment Achiziții Publice
Inspector de specialitate: Mădălina-Gabriela Iacob
Compartiment Producție Aprovizionare
Referent de specialitate: Marius Răzvan Scarlat
Monica Popa (Concediu creștere copil)
Pictor: Cristina-Delia Ionescu
Compartiment Administrativ
Pompier: Ion Leopea
Pompier: Ștefan Mândru
Șofer: Roger Niculescu
Curier: Ionel Petre
Muncitor calificat: Marioara Hagiu
Birou Financiar Contabilitate
Șef Birou: Cristina Banciu
Inspector de specialitate: Georgeta Nicoleta Stoica
Inspector de specialitate: Corina-Elena Leafu
Contabil: Alexandrina Raluca Vasilescu
Inspector de specialitate: Lenuța Stere
Referent: Florin Perju
© Copyright 2014 Teatrul Ion Creanga