Alege limba romana english

Teatrul Ion Creangă publică din oficiu o serie de informații de interes public relevante pentru tipul său de activitate. Veți găsi aceste informații în cadrul secțiunii DESPRE NOI, în subsecțiunile privind actele normative, structura organizatorică, sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil sau achizițiile derulate.


Pentru solicitarea informațiilor de interes public, în baza Legii 544/2001, vă rugăm să completați formularul anexat și să îl trimiteți electronic sau pe suport de hârtie, în atenția responsabilului cu furnizarea informațiilor de interes public.

Responsabil pentru furnizarea informațiilor de interes public:
Daniela Florea – Șef birou Marketing, Comunicare si Management Educațional
Tel: 021/317.11.69 (interior 15)
contact@teatrulioncreanga.ro


Modalități de contestare a deciziei instituției publice

Legislația în vigoare privind asigurarea accesului la informațiile de interes public reglementează modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate. În acest sens, vă rugăm să utilizați:

Reclamație administrativă primire răspuns negativ
Reclamație administrativă neprimire răspuns în termen legal

Consultă aici legislația aplicabilă și normele metodologice.


Buletin Informativ (Legea 544/2001)

Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Teatrul Ion Creangă publică şi actualizează anual un buletin informativ care cuprinde următoarele informaţii de interes public:

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Teatrului;

Structura organizatorică, atribuțiile departamentelorprogramul de funcţionare și programul de audienţe;

Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;

Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail;

Sursele financiare, buget și bilanț;

Programele şi strategiile proprii (proiecte și festivaluri);

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.


Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Raport pentru anul 2020


© Copyright 2014 Teatrul Ion Creanga