Alege limba romana english

MAPPING A Map on the aesthetics of performing arts for early years este un proiect artistic de cercetare axat pe crearea unor relații senzoriale cu copiii de vârstă mică (0 – 6 ani) prin intermediul artelor spectacolului, care dorește să ofere o privire de ansamblu asupra esteticii artelor spectacolului la vârste timpurii.

În particular, proiectul explorează ideea spectatorului-copil, spectatorul de azi, nu adultul care va deveni. Mapping este unul dintre cele 17 proiecte europene de mare anvergură selectat din peste 90 de propuneri de proiecte venite din întreaga Europă, cu un lider de proiect italian.

Proiectul se va consolida prin investigarea a patru direcții semnificative pentru întreaga relație a artistului cu publicul tânăr, patru dimensiuni fundamentale ale artelor spectacolului. Cartografierea va fi făcută în urma unei ample lucrări de cercetare asupra audienței vizate, pe diferite grupe de vârstă (pentru că un copil de 18 luni va împărtăși diferit de un copil de 4 ani propria sa sensibilitate artistică)..


De ce un proiect pentru copii?

Copiii trăiesc la periferia culturii, iar cei mai mici dintre ei tind să rămână marginalizați, pentru că, conform ideilor moștenite, ei „nu înțeleg”, ei sunt „incapabili” și lipsiți de orice competență.  Această premiză greșită a fost abolită; artiștii care lucrează cu copii au ajuns la concluzia că publicul de copii este un potențial public extraordinar care merită efortul canalizării muncii de cercetare artistică în direcția lor. Copiii mici privesc și ascultă pentru a învăța, pentru a descoperi lumea și pentru a-i percepe nenumăratele detalii.

În acest amplu proiect european de cartografiere participă 18 parteneri din 17 țări: Italia – La Baracca, Bologna, inițiatorul proiectului lucrează deja la implementarea proiectului alături de parteneri din: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, România, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria și U.K. Cei 18 parteneri vor fi susținuți de două rețele internaționale și de mai multe universități și instituții culturale de care aparțin cercetătorii care urmăresc proiectul.

Partenerul român al Proiectului European MAPPING  - A Map on the aesthetics of performing arts for early years este Teatrul Ion Creangă. 


                              

© Copyright 2014 Teatrul Ion Creanga