Alege limba romana english

Proiect derulat în perioada 2009 - 2014

Reprezintă continuarea proiectului Small Size, the net, proiect în care Teatrul Ion Creangă a fost implicat în calitate de coorganizator din 2006. 

În proiectul "Small size, big citizens" (planificat pentru 5 ani , susţinut de Uniunea Europeană şi finanţat prin Programul Cultura) sunt implicaţi acum 12 parteneri, din 12 ţări (Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, România, Spania, Ungaria, Marea Britanie, Slovenia).

"Small size, big citizens" îşi propune să susţină drepturile copiilor, în calitatea lor de "cetăţeni" importanţi. În special, afirmă dreptul celor mai mici dintre copii de a se bucura de Artă, de a face parte din cadrul proceselor artistice care le cultivă inteligenţa emoţională şi care îi ajută să îşi dezvolte armonios sensibilităţile şi competenţele.

Activităţile proiectului vizează trei zone de interes:
-creaţie∕producere de spectacole: în cadrul proiectului, partenerii vor realiza mai multe producţii, co-producţii şi spectacole pentru copii cu vârste cuprinse între 0 şi 6 ani şi, de asemenea, vor susţine realizarea de producţii artistice de către alte companii europene (prin Small Size Seeding Fund)
-organizarea de ateliere, grupuri de cercetare, rezidenţe : adresate artiştilor, educatorilor, copiilor și părinților. Participarea lor este esenţială, deoarece unul dintre obiectivele specifice este de a îmbunătăţi şi dezvolta abilităţile profesionale şi de a sublinia ideea potrivit căreia copiii au dreptul de a se bucura de artă.
promovarea proiectului: este vitală pentru dezvoltarea Reţelei, pentru că, în acest fel pot fi stabilite legături, create oportunităţi de schimburi culturale, precum şi o memorie comună. Acestea includ: publicaţii, materiale multimedia, programe de cercetare şi schimburi între partenerii de proiect, dar şi evenimente precum sunt Festivalurile sau Bursele de Spectacole. 

© Copyright 2014 Teatrul Ion Creanga